Juiceverket

I den direkt anakronistiska installationen Juiceverket #1 – Odenplan tvingas besökaren till en häftig konfrontation med verkets dubbla referenser till tidig impressionism. Likt en omvänd Tjechovsk trädgård utspelas här ett absurt drama där det surrealistiska påståendet om identitet och varande ställs på sin spets. I de tomma utrymmena anar vi det suggestiva uttryck som tycks förebåda ett ödesmättat möte. En tableau vivant utan skuggspel.