Valands

Konditori Valand är ett kafé och konditori beläget på Surbrunnsgatan 48 i centrala Stockholm. Konditori Valand öppnade i april 1954.  Valand drevs under 60 år av grundaren, Stellan Åström tillsammans med Magdalena Åström. Omgivet av biografer upplevde Konditori Valand en storhetstid under 1950-talet, varefter en nedgångsperiod inleddes under 1960-talet då innerstadens befolkning minskade samtidigt som TV:s genombrott föranledde ändrade kvällsvanor. Konditori Valand mötte förändringarna med personalneddragningar och minskat öppethållande. Konditorilokalerna har använts vid reklamfotografering och filminspelning. Scener inspelade på Valand återfinns till exempel i långfilmerna Monica Z, Gentlemen, Mannen på balkongen samt i tv-serien Ramona. Delar av Gun-Britt Sundströms roman Maken utspelar sig på Konditori Valand, något en skylt på fasaden vittnar om.