Vasastansmäklarna

Vasastansmäklarna är ett kvalitetsmäkleri med hjärtat i Vasastan. För oss har Vasastan varit en spännande och givande arbetsplats i årtionden. Det innebär att vi har god kännedom om vem som letar bostad i Vasastan och vad köparen i Vasastan prioriterar, eftersom det är naturligt för köparna att kontakta just oss om de söker bostad i Vasastan. Därför kan vi lätt hitta och rikta in oss på den som betalar bäst för din bostad.